Advies

Hier hebben wij beschreven wat de beste manier is om uw pas aangelegde gazon te onderhouden.
Daarbij is uitgegaan van ‘normale’ weersomstandigheden en een ‘normale’ ondergrond.

Bij temperaturen lager dan 6 graden C, zeer veel regen of extreme droogte gelden andere onderhoudsadviezen.

• Stap 1 Beregenen
• Stap 2 Eerste maaibeurt
• Stap 3 Bemesting
• Stap 4 Bodemonderzoek

Gras is een plant en heeft verzorging nodig. Zonder onderhoud wordt uw grasveld al snel minder mooi.
Het is belangrijk om frequent te maaien, te bemesten en te sproeien wanneer nodig.

 

Beregenen gazon

Het is belangrijk om direct na de aanleg van het gazon te starten met water geven.
De graszoden moeten door en door nat worden.
Er dient circa 1,5 tot 2 uur op dezelfde plaats beregend te worden.

Let op: u kunt hiermee niet wachten tot de avond.
Om het gras de tijd te geven om vast te groeien aan de onderlaag is het verstandig om gedurende 14 dagen
niet op uw nieuwe gazon te lopen.
Bij zonnig en warm weer is het raadzaam de eerste tijd 3 keer per dag water te geven.
Wij adviseren 30 minuten beregening in de ochtend, 30 minuten in de middag
en 45 minuten in de avond.

Voor een mooi resultaat hanteert u dit beregeningsschema tot de grasmat is vast- gegroeid aan de ondergrond.
Schrik niet wanneer er door het beregenen paddenstoelen in het gras komen.
De groei wordt veroorzaakt door het warme weer in combinatie met het vocht, de paddenstoelen verdwijnen wanneer u het gras gaat maaien.

Eerste maaibeurt

Mits de ondergrond niet te nat is kunt u na een week maaien in de hoogste stand.
Maai nooit meer dan 1/3 van de grasspriet weg.
Na een paar weken kunt u het gras, dat nu goed vast gegroeid is, langzaam korter gaan maaien tot een minimale hoogte van 2,5 cm.

Om een mooi gesloten en sterk gazon te behouden is het raadzaam uw gazon in de periode van mei tot begin oktober 2 keer per week te maaien.

 

Bemesting gazon

Vooral in het eerste groeiseizoen na de aanleg is het raadzaam om
uw gazon om de 4 weken te bemesten.
De voornaamste voedingsstoffen voor gras zijn:
Stikstof (N), Fosfor(P), Kali (K).

Deze voedingsstoffen zijn in de juiste verhoudingen
aanwezig in mengmest 12-10-18. Dosering: circa 2 kg
per 100 m2.
Werkwijze:

• Voor het bemesten moet het gras gemaaid worden.
• Daarna de meststof doseren. U kunt dit het best doen in een emmer, op een weegschaal.
• Verdeel de bemesting strooiend over uw gazon. Let op: voorkom hoopjes mest.
• Na het strooien licht inregenen. Circa 20 tot 30 minuten beregenen op dezelfde plaats.
Herhaal dit na enkele dagen.

Bij Uniek vindt u alle soorten kunstmest voor een mooi gazon.

Bodem onderzoek

Een bemestingsadvies op maat vereist een bodemonderzoek. De grondanalyse is 7 jaar te gebruiken. De monsters voor de analyse kunt u zelf op diverse plaatsen in uw tuin nemen. In totaal dienen de monsters een inhoud te hebben van circa 1 dm3. Ongeveer 14 dagen nadat u de monsters ingeleverd heeft ontvangt u de analyse. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. Informatie is verkrijgbaar bij onze medewerkers.

Onderhouds Folder

onderhoudsfolder