Graszoden afhaaladres: Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Voorjaarsonderhoud

Een recent aangelegd gazon oogt bijzonder mooi, maar het vergt de nodige aandacht om het gazon mooi te houden.

Gras is een natuurproduct en heeft dus verzorging en onderhoud nodig. Ook weersomstandigheden hebben invloed op de staat van het gazon.

Onderhoudswerkzaamheden zijn te verdelen in voor- en najaarsonderhoud.

Uniek Graszoden biedt verschillende onderhouds pakketten aan, afhankelijk van uw wensen. Een voorbeeld van een onderhoudspakket kan zijn:

 • Bemestingsadvies op basis van bodemanalyse
 • Levering benodigde
 • mestkorrels
 • Eerste keer kunstmest strooien
 • Bijstellen van de automatische beregening
 • Onkruidvrij maken van het gazon
 • Gazon verticuteren en doorzaaien

Najaarsonderhoud

Vooral in het eerste groeiseizoen na de aanleg is het raadzaam om uw gazon elke 4-6 weken te bemesten.

De voornaamste voedingsstoffen voor het gazon zijn:
Stikstof (N), Fosfor (P) en Kali (K).
Deze voedingsstoffen zijn in de juiste verhoudingen aanwezig in mengmest NPK 12-10-18.

De dosering die wij hierbij adviseren is circa 2 kg per 100 m2.
Voor het bemesten moet het gras gemaaid worden, daarna de meststof doseren.

U kunt dit het best doen in een emmer, op een weegschaal.
Verdeel de bemesting strooiend over uw gazon.
Let op: voorkom hoopjes mest.

Na het strooien licht inregenen circa 20 tot 30 minuten beregenen op dezelfde plaats.

 • Snoeiwerkzaamheden
 • Ontgroenen van de bestrating
 • Bladeren verwijderen
 • Gazon behandelen met schimmelbestrijding
 • Herstelwerkzaamheden aan bestrating
Ons bedrijf heeft al vele jaren ervaring in het aanleg en onderhouden van verschillende tuinen. Doordat wij samen met de klant een plan maken realiseren wij de beste en mooiste tuinen!
Wij gaan alleen voor de beste kwaliteit graszoden, hierdoor geniet u jaren lang van een schitterende tuin. Als u de tuin ook door ons laat onderhouden garanderen wij u altijd een tuin in perfecte staat!
De ambities van het bedrijf zijn groot. Het bedrijf groeit jaarlijks en de ambitie is dan ook om deze groei in de toekomst voort te zetten door continue te innoveren en te verbeteren. Door te investeren in onder meer nieuwe soorten grasmengsels en het ontwikkelen van zodenlegmachines kunnen wij een hoge klant tevredenheid realiseren.

Waar allemaal rekening te houden als u uw gazon gaat bemesten

Een van de meest gemaakte fouten met betrekking tot het onderhoud aan het gazon, is het niet op tijd geven van voldoende voedingsstoffen.
Vaak wordt gedacht dat men dan veel te vaak moeten maaien, waardoor men veel tijd kwijt is.

Ook wordt wel eens gedacht dat de voeding die bij aanleg is toegediend in de vorm van potgrond of bemeste tuinaarde voldoende is voor een jarenlang mooi gazon.
Dit is absoluut niet het geval een gazon moet regelmatig bemest worden.

Om te groeien onttrekt gras voedingstoffen uit de bodem.
De voornaamste voedingstoffen zijn Stikstof (N), Fosfor (P), Kali (K) en sporenelementen.

Stikstofmest zorgt voor voldoende grasgroei, geeft een mooie groene kleur, en een stevig gazon. De meststof dient steeds te worden aangevuld, omdat een gedeelte van deze stikstof wordt opgenomen door het blad en bevindt zich in de top van de spriet die tijdens het maaien wordt verwijderd.

Het overige deel van de toegediende stikstof wordt opgenomen door de wortels van uw gazon, dus bij beregenen en regenval wordt het uit uw gazon gespoeld. Een teveel aan stikstof zorgt voor slappe bladeren en kan de plant zwak maken bij droogte. Het gras zal ook meer gevoeliger worden voor schimmels.

Fosfaatmest zorgt voor een goede groei en stimuleert de wortelontwikkeling. Een tekort aan fosfaat zorgt in de winter voor minder vorstresistentie. De toppen van het gras verkleuren dan van blauwgroen naar roodpaars.

Kalimest speelt een essentiële rol bij de opname van de voeding. Het zorgt voor de sapstromen in de plant. Kali geeft gras meer weerstand tegen ziektes, bij droogte en kou. Een tekort aan kali heeft invloed op de groei van de plant.

Gazon en Tuinmest van Pokon
De belangrijkste bemesting voor uw gazon is tuinmest 12-10-18.
Deze NPK-meststof bevat 12% stikstof (N), 10% Fosfaat (P), en 18% Kali (K).

Deze meststof heeft alle basisvoedingselementen die het gazon nodig heeft in een juiste verhouding.

Het doseringsadvies van deze bemesting is ongeveer 2.0 kg per 100m2.
Er zijn bij ons diverse soorten voedingsstoffen verkrijgbaar, wij informeren u graag over de mogelijkheden en voorzien u graag van een gedegen bemestingsadvies.

Gazon en Tuinmest Pokon
Voordat u uw gazon voorziet van een meststof, dient allereerst het gras gemaaid te worden.

Vervolgens kunt u de meststof het beste doseren in een emmer op een weegschaal.

Strooi de bemesting gelijkmatig over uw gazon (let op dat er geen hopen kunstmestkorrels ontstaan).
Na het strooien dient u het gras licht te beregenen, gedurende ongeveer 20 tot 30 minuten op dezelfde plaats.

Let wel op! Het gras moet droog zijn als u gaat bemesten en niet bemesten in de felle zon.

De basis voor een goed bemestingsadvies is het uitvoeren van een bodemanalyse.

Bij een bodemanalyse wordt vastgesteld hoeveel voedingselementen en sporenelementen er van ieder soort aanwezig zijn in uw bodem.

Een grondanalyse is ongeveer vijf jaar te gebruiken.
Deze analyse kunt u zelf doen, door op diverse plaatsen in uw tuin monsters te nemen.
De monsters moeten in totaal een inhoud hebben van ongeveer 1dm3.
Indien u deze bij ons aanlevert, zorgen wij ervoor dat het onderzoek wordt uitgevoerd.
Na ongeveer 14 dagen heeft u dan een uitslag van de bodemanalyse en een bemestingsadvies op maat.

Neemt u voor meer informatie contact op met onze klantenservice.