Graszoden afhaaladres: Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Westelaarsestraat 8, Heerle, 4726TE

Graszoden leggen voorbereiden

Allereerst verwijdert u de oude grasmat. Dit kunt u doen met behulp van een zogeheten grassteekmachine.

Na het verwijderen de grond omspitten (of frezen) waarna u de bovenste laag van de losgemaakte aarde weer aanstampt met uw voeten (voetje voor voetje uw voeten naast elkaar plaatsen).

Het gebruik van een wals is onvoldoende.

Bemesting

Vervolgens dient de grond bemest te worden. Voor de groei van wortels is het belangrijk dat u hiervoor bemeste tuinaarde en potgrond met een normale PH
waarde gebruikt. Gebruik nooit stikstofkorrels, deze veroorzaken onvermijdelijk en direct verbranding van uw gazon.

De dosering van de bemesting hangt af van de ondergrond. De gangbare dosering bestaat uit circa 40 liter potgrond en 40 liter bemeste tuinaarde per 10m2 tot 15 m2. Hark de bemeste tuinaarde door de bovenste grondlaag en strooi daarna de potgrond erover.

Na het aanbrengen van de bemesting kunt u beginnen met het egaliseren.
Hark de grond eerst mooi egaal en strijk hem daarna goed glad met een rei/ rechte plank. Om te voorkomen dat er plassen op uw grasveld kunnen ontstaan zorgt u dat de grond een beetje bol ligt en met de bovenzijde van de grond gelijk aan de bestrating/verharding.

Gras uitrollen

Rol de graszoden zo uit, dat deze strak tegen elkaar komen te liggen. Voorkom dat er grote naden tussen de zoden ontstaan.

Om uitdroging van de randen te voorkomen strooit u wat potgrond om de omtrek van het gazon en harkt dit tegen de randen aan.

fijngras

Walsen

Vervolgens dient de grond bemest te worden. Voor de groei van wortels is het belangrijk dat u hiervoor bemeste tuinaarde en potgrond met een normale PH
waarde gebruikt. Gebruik nooit stikstofkorrels, deze veroorzaken onvermijdelijk en direct verbranding van uw gazon.

De dosering van de bemesting hangt af van de ondergrond. De gangbare dosering bestaat uit circa 40 liter potgrond en 40 liter bemeste tuinaarde per 10m2 tot 15 m2. Hark de bemeste tuinaarde door de bovenste grondlaag en strooi daarna de potgrond erover.

Na het aanbrengen van de bemesting kunt u beginnen met het egaliseren.
Hark de grond eerst mooi egaal en strijk hem daarna goed glad met een rei/ rechte plank. Om te voorkomen dat er plassen op uw grasveld kunnen ontstaan zorgt u dat de grond een beetje bol ligt en met de bovenzijde van de grond gelijk aan de bestrating/verharding.

Beregenen

Bij zonnig en warm weer is het raadzaam de eerste tijd 3 keer per dag water te geven.
De beregeningsduur is circa een half uur in de ochtend, half uur in de middag en drie kwartier tot een uur in de avond.

Dit moet veel gedaan worden tot de grasmat is vast gegroeid.

Hierdoor groeien de wortels stevig vast in de bodem.

U kunt ook gebruik maken van automatische beregening.

Gazon Onderhoud

Ook nadat u graszoden heeft gelegd of laten leggen heeft het gras onderhoud nodig.

Gras is een plant en heeft verzorging nodig. Zonder onderhoud wordt uw grasveld al snel minder mooi.
Het is belangrijk om frequent te maaien, te bemesten en te sproeien wanneer nodig.

Advies

Hier hebben wij beschreven wat de beste manier is om uw pas aangelegde gazon te onderhouden.

Daarbij is uitgegaan van ‘normale’ weersomstandigheden en een ‘normale’ ondergrond.

Bij temperaturen lager dan 6 graden Celcius, zeer veel regen of extreme droogte gelden andere onderhoudsadviezen.

– Stap 1 Beregenen

– Stap 2 Eerste maaibeurt

– Stap 3 Bemesting

– Stap 4 Bodemonderzoek

Beregenen gazon

Het is belangrijk om direct na de aanleg van het gazon te starten met water geven.
De graszoden moeten door en door nat worden.
Er dient circa 1,5 tot 2 uur op dezelfde plaats beregend te worden.

Let op: u kunt hiermee niet wachten tot de avond.
Om het gras de tijd te geven om vast te groeien aan de onderlaag is het verstandig om gedurende 14 dagen niet op uw nieuwe gazon te lopen.

Bij zonnig en warm weer is het raadzaam de eerste tijd 3 keer per dag water te geven.
Wij adviseren 30 minuten beregening in de ochtend, 30 minuten in de middag
en 45 minuten in de avond.

Voor een mooi resultaat hanteert u dit beregeningsschema tot de grasmat is vast- gegroeid aan de ondergrond. Schrik niet wanneer er door het beregenen paddenstoelen in het gras komen.

De groei wordt veroorzaakt door het warme weer in combinatie met het vocht, de paddenstoelen verdwijnen wanneer u het gras gaat maaien.

Eerste maaibeurt

Mits de ondergrond niet te nat is kunt u na een week maaien in de hoogste stand.

Maai nooit meer dan 1/3 van de grasspriet weg.
Na een paar weken kunt u het gras, dat nu goed vast gegroeid is, langzaam korter gaan maaien tot een minimale hoogte van 2,5 cm.

Om een mooi gesloten en sterk gazon te behouden is het raadzaam uw gazon in de periode van mei tot begin oktober 2 keer per week te maaien.

Bemesting gazon

Vooral in het eerste groeiseizoen na de aanleg is het raadzaam om uw gazon om de 4 weken te bemesten.
De voornaamste voedingsstoffen voor gras zijn:
Stikstof (N), Fosfor(P), Kali (K).

Deze voedingsstoffen zijn in de juiste verhoudingen aanwezig in mengmest 12-10-18. Dosering: circa 2 kg
per 100 m2.

Werkwijze:

Voor het bemesten moet het gras gemaaid worden.
Daarna de meststof doseren. U kunt dit het best doen in een emmer, op een weegschaal.
Verdeel de bemesting strooiend over uw gazon. Let op: voorkom hoopjes mest.
Na het strooien licht inregenen. Circa 20 tot 30 minuten beregenen op dezelfde plaats.
Herhaal dit na enkele dagen.
Bij Uniek vindt u alle soorten kunstmest voor een mooi gazon.

  Bodem onderzoek

  Een bemestingsadvies op maat vereist een bodemonderzoek. De grondanalyse is 7 jaar te gebruiken.
  De monsters voor de analyse kunt u zelf op diverse plaatsen in uw tuin nemen.
  In totaal dienen de monsters een inhoud te hebben van circa 1 dm3.

  Ongeveer 14 dagen nadat u de monsters ingeleverd heeft ontvangt u de analyse. Aan dit onderzoek zijn kosten verbonden. Informatie is verkrijgbaar bij onze medewerkers.

  Aanleg graszoden

  Instructie-folder aanleg graszoden